ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το όραμά μας

Να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας προμηθεύοντας ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα.

Οι ποιοτικές μας Δεσμεύσεις

 • Εγκαθιστούμε διεθνή πρότυπα για την ποιότητα
 • Δημιουργούμε συνθήκες για να επιτύχουμε την καλύτερη επίδοση στην κατηγορία μας
 • Ικανοποιούμε τις ανάγκες του πελάτη
 • Συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις

Ποιοτική Δέσμευση

Τι σημαίνει

1. Εγκαθιστούμε διεθνή πρότυπα για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Εφαρμόζουμε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
 • Δεσμευόμαστε για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης.
 • Η πολιτική ποιότητας παρουσιάζεται ως ένα δυναμικό εργαλείο που θα υποστηρίζει και θα βελτιώνει όλες τις δραστηριότητες μας.

2. Δημιουργούμε συνθήκες για να επιτύχουμε την καλύτερη επίδοση στην κατηγορία μας

 • Καλλιεργούμε μια νοοτροπία ποιότητας βασισμένη στην πρακτική <πράξε σωστά από την πρώτη φορά> για την αποφυγή της ανάγκης διορθωτικών ενεργειών
 • Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους προμηθευτές
 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος

3. Ικανοποιούμε τις ανάγκες του πελάτη

 • Κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών μας και ανταποκρινόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά
 • Παρέχουμε εμπιστοσύνη ως προς την ικανοποίηση των αναγκών τους

4. Συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις

 • Θέτουμε διαδικασίες οι οποίες αποτελούν αναγνωρισμένα σημεία αναφοράς
 • Μετρούμε τις επιδόσεις μας
 • Έχουμε εξουσιοδοτήσει τον Υπεύθυνο Ποιότητας προκειμένου να εντοπίζει προβλήματα ποιότητας, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων αυτών
 • Ικανοποιούμε τις νομοθετικές απαιτήσεις  σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων και των εργαζομένων

 Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται από τη Διοίκηση και όταν κριθεί απαραίτητο θα αναθεωρηθεί.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Αθηνών 163
Χαϊδάρι 12461

Τηλ: +30 2105810977, +30 2105813621
Email: [email protected]